Hluchoslepotou – Příčiny

Existuje mnoho možných příčin hluchoslepotou. Tato podmínka může být přítomny při narození nebo rozvinout později v životě.

Hluchoslepota od narození je známý jako vrozenou hluchoslepotou.

To může být způsobeno

Hluchoslepotou od narození

Ve většině případů se vyvíjí hluchoslepota později v životě. To je označováno jako získaný hluchoslepotou.

Osoba s získanou hluchoslepotou se může narodit bez slyšení nebo zrak problému a později ztratí část nebo celý obou smyslech. Alternativně, někdo se může narodit se buď slyšení nebo vidění problému, a později ztratí část nebo celý jiném smyslu později.

Hluchoslepota později v životě

Problémy, které mohou přispět k nabytému hluchoslepotou patří

Zjistit o speciální péči o děti narozené předčasně, nevolnosti, žloutenka nebo s postižením